Schuine daken

niet te bepleisteren

Indien de bekleding niet voorzien is om te bepleisteren kan opnieuw gekozen worden uit veel verschillende mogelijkheden. Zo kan dit bekleed worden gebruikmakend van gipskartonplaten, maar ook calciumsilicaatplaten vinden hier hun toepassingen als brandwerendheid vereist is. Dit vergt uiteraard nog plamuur en schilderwerk om tot een afgewerkt geheel te komen. Hierbij wordt een structuur rechtstreeks op de bestaande dakstructuur voorzien en hierop worden de gewenste platen geplaatst. Daarna worden deze afgewerkt tot een afwerkingsgraad naar keuze en aan de schilder overgelaten voor volledige afwerking. 

afwerkingsgraden

De volgende afwerkingsgraden zijn het meest courant: 

  • F2a: standaard opvoegen
  • F2b: schraapmethode
  • F3: volvlakkig plamuren